ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με γνώμονα την επιστημονική κατάρτιση, την σύγχρονη πλέον τεχνολογία, την εμπειρία και το μεράκι για το ελαιόλαδο, δημιουργήσαμε μια πρότυπη ελαιουργική μονάδα.
Μονάδα παραγωγής ελαιόλαδου ιλική ως προς το περιβάλλον, εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες του ISO 22000 τη μη προσθήκη νερού και την ψυχρή εξαγωγή του ελαιοχυμού.